Įgyvendinamas projektas 2016-2018 m.:

Projektas „ATRASK SAVE“ Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001.

Projekto koordinatorius – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos darbo birža.

Projekto partneris –Tauragės profesinio rengimo centras.

Paskirtis – neaktyvių jaunuolių (15-29 m.) įtraukimas į mokymosi sistemą, darbo biržą ar darbo rinką.

Sėkmingai įgyvendinamas projektas „Atrask save“ skaityti daugiau.

Dalyvavimas maisto banko akcijoje (skaityti daugiau)

 

JGI koordinatorių susitikimas

Daugiau informacijos rasite: http://www.ldb.lt/TDB/Taurage/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=914

 

 

Įgyvendinti:

 


es

„Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-004.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.

Projekto partneris – Smalininkų technologijų ir verslo mokykla.

Tauragės PRC dalyviai – 12 administracijos darbuotojų ir mokytojų.

Biudžetas - 153.000,00 Lt.

Įdiegta vidinės mokymo/si kokybės sistema.

Įgyvendintas 2011-2013 m.

 


image

Tauragės profesinio rengimo centro variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto bei statybos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V.

Projekto koordinatorius – Tauragės profesinio rengimo centras.

Biudžetas - 600.000,00 Lt.

Įsigyta įvairios mokymo įrangos.

Įgyvendintas  2013 m. 

Tauragės profesinio rengimo centras bendradarbiaudamas su Švietimo aprūpinimo centru įgyvendina projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001.

Projekto koordinatorius – Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras.

Įsigyta įvairios mokymo įrangos.

Įgyvendintas 2009-2011 m.