Pareigybių pavadinimas Etatinių vienetų skaičius Tarnybinis koeficientas etatui Tarnybinis atlyginimas (EUR) per   mėnesį vienam etatui
   Vadovai      
Direktorius 1 37,15 1318,83
   Vadovų pavaduotojai      
Direktoriaus   pavaduotojas ugdymui 1 36 1278
Direktioriaus   pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams 1 16 568
Vyriausias   buhalteris 1 18 639
   Skyrių,sektorių,kitų padalinių   viršinkai,vedėjai      
Gimnazijos   skyriaus vedėjas 1 31 1100,5
Profesinio   rengimo skyriaus vedėjas 1 28,5 1011,75
       
Dirbtuvių   vedėjas 1 13 461,5
Projekto   vadovas 1 13 461,5
Bibliotekos   vedėjas 1 17 603,5
Personalo   vedėjas 1 13 461,5
Valgyklos   vedėjas 1 13 461,5
Specialistai,pedagogai iš jų      
Su aukštuoju mokslu      
Soc.pedagogas 1 23 816,5
Bendrabučio   auklėtojas 1,25 16 568
Su   auktesniuoju mokslu      
Vairavimo   instruktoriai 3 21,8 773,9
   Kiti specialistai iš jų      
Su aukštuoju mokslu      
Buhalteris 1 11,4 404,7
Bibliotekininkas 1 14 497
Darbų ir   civilinės saugos inžinierius 1 11,4 404,7
IT   specialistas 1 11,4 404,7
Su aukštesniuoju mokslu      
Buhalteris 1 10 355
       Tarnautojai      
Bendrabučio   administratorius 1 MMA 350
Sekretorius 1 MMA 350
Archyvaras 0,75 MMA 350
Mokymo   dalies administratorius 1 MMA 350
Kasininkas 0,5 MMA 350
Laborantas 1 MMA 350
         Darbininkai      
Vairuotojas 1,5 MMA 350
Skalbėjas 0,5 MMA 350
Santechnikas 1 MMA 350
Dailidė 2 MMA 350
Elektrikas 1 MMA 350
Suvirintojas 0,5 MMA 350
Valytojas 8 MMA 350
Rūbininkas 1 MMA 350
Šaltkalvis 1 MMA 350
Kiemsargis 1 MMA 350
Budėtojas 6,5 MMA 350
Virėjas 1 MMA 350
Pagalbinis   virtuvės darbininkas 1 MMA 350
Viso 52,5    

 

Žiūrėti pilną dokumento versiją