LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. BIRŽELIO 20 D. ĮSAKYMO NR. V-584 „DĖL TAURAGĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2015 m. liepos 14 d. Nr. V-746

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi:

  1. Papildau Tauragės profesinio rengimo centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-584 „Dėl Tauragės profesinio rengimo centro nuostatų tvirtinimo“, šiais papunkčiais:

      "21.9. kitų informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (62.09);

      21.10. kirpyklų ir grožio salonų veikla (92.02);

      21.11. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla (92.09);

      21.12. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.9)."

Įgalioju Tauragės profesinio rengimo centro direktorių Stasį Lapę Juridinių asmenų registrui pateikti Tauragės profesinio rengimo centro nuostatus ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su Tauragės profesinio rengimo centro nuostatų registravimu.