CENTRO TARYBA

  1. Kęstutis Bartušis - Centro tarybos pirmininkas, profesijos mokytojas metodininkas, mokytojų atstovas.
  2. Indra Jockutė – mokinių atstovė.
  3. Dovydas Petrošius – mokinių atstovas.
  4. Lukas Prialgauskas – mokinių atstovas.
  5. Vilma Venckienė – tėvų atstovė.
  6. Lina Trumpaitienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų atstovė.
  7. Jolanta Valaitienė – bendrabučio administratorė, darbuotojų atstovė.
  8. Vilmantas Liorančas – TAVA tarybos pirmininkas, socialinių partnerių atstovas.
  9. Giedrė Rimkuvienė – Tauragės teritorinės darbo biržos Tauragės skyriaus vedėjo pavaduotoja, socialinių partnerių atstovė.
  10. Egidijus Šteimantas – Tauragės rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas, socialinių partnerių atstovas.