DARBO TARYBA

1. Gintarė Žylienė - tarybos pirmininkė, profesijos mokytoja metodininkė.

2. Vaida Jurgutytė – profesijos mokytoja metodininkė.

3. Daivutė Kolosovienė – profesijos mokytoja metodininkė.

4. Rita Remeikienė – profesijos mokytoja metodininkė.

5. Serafima Vaidaugienė – profesijos mokytoja metodininkė.

 

Kolektyvinė sutartis

Kolektyvinės sutarties papildymas.

Kolektyvinės sutarties papildymas 1.